Την 3 Ιουνίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα:

1. Περί εξέτασης ένστασης Βαξεβάνη Κων/νου.
2. Περί πρόσληψης 2μηνιτών.
3. Περί αντικατάστασης μέλους ΔΣ δημοτικού σταδίου.
4. Περί έγκρισης διαγραφών.
5. Περί κατανομής 1ης δόσης σχολικών επιτροπών και σχολικού τροχονόμου.
6. Περί ορισμού ορκωτού λογιστή χρήσης 2009.
7. Περί λήψης απόφασης σχετικά με εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.
8. Περί μεταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
9. Περί έγκρισης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με δήμο Μεσσαπίων.
10. Περί επιστροφής χρημάτων εκ παραδρομής καταβληθέντων.
11. Περί εξέτασης αιτήσεων Βασιλαρόπουλου Βασίλειου, τράπεζας Πειραιώς , Μπάρμπα Παύλου και Παζαριώτη Ευαγγελίας.
12. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
13. Περί έγκρισης 1ου ΑΠ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων Φανερωμένης».
14. Περί εξέταση αιτήματος χορήγησης παράτασης περάτωσης εργασιών έργου «Διάνοιξη οδών ΟΤ 1-29 & 123 – 135 ».
15. Περί εξέταση αιτήματος χορήγησης παράτασης περάτωσης εργασιών έργου «Ανάπλαση πλατειών».
16. Περί γνωμοδότησης σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
17. Περί μείωσης τελών καθαριότητας νεφροπαθών και πολυτέκνων από δημοτικά τέλη.
18. Περί έγκρισης μελέτης και τρόπος εκτέλεσης έργου « Ανάπλαση Πλατείας Τσαλίκη»
19. Περί έγκρισης κανονισμού διοίκησης και διαχείρισης ΚΑΠΗ
20. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας δημοτικών αθλητικών κέντρων και γυμναστήριων του ΟΝΑ.
21. Περί λήψης δανείου για πληρωμή προμηθευτών παρελθόντων ετών.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019