Την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου, στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λεωφ. Χαϊνά 93) πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Διατύπωση απόψεων – παρατηρήσεων επί του Α1 σταδίου μελέτης «Αξιολόγηση  Αναθεώρηση & Εξειδίκευση ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

2. Συζήτηση περί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
Εισηγητής: Κώσταρος Χαράλαμπος  (Δημ. Σύμβουλος)

3. Σύσταση ομάδας μελέτης για την εκπόνηση ειδικής πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή  Κάστρο – Αγ. Παρασκευή συνοικίας Β΄ Χαλκίδας .
Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

4. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων .
Εισηγητής: Σέρρας Δημήτριος  (Δημ. Σύμβουλος)

5. Περί παραχώρησης εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολεία Β΄Θμιας εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων.
Εισηγητής: Γουρνής Βασίλειος  (Πρόεδρος ΔΣ Β/θμιας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6. Περί έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης – Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου πόλης Χαλκίδας στην Συνοικία Α΄(περιοχή Ρέμα Κωστάκη) εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος

7. Περί έγκρισης πρακτικού Εκτιμητικής Επιτροπής
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Δημ. Σύμβουλος)

8. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)

9. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος .
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)

10. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Δ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΟΥ»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)

11. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)

12. Περί έγκρισης παράτασης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)

13. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

14. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

15. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)

16. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 208/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης)
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Δημ. Σύμβουλος)

17. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 3/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης)
Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

18. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 4/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παραχώρηση στάθμευσης)
Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

19. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 6/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παραχώρηση στάθμευσης)
Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

20. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 9/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παραχώρηση στάθμευσης)
Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

21. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 5/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις)
Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

22. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικών αδειών
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)

23. Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013, ως δεκτικοί  έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

24. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου
Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

25. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ.

26. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 41/2012   Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔAΕΠΕΧ ΑΕ που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ οικ. ετ. 2013
Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (πρόεδρος ΔΣ/ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ)

27. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 7/13  Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του ΔΟΠΠΑΧ οικ. ετ. 2013
Εισηγητής: Ψυχογιού Αναστασία (πρόεδρος ΔΣ/ΔΟΠΠΑΧ)

28. Περί έγκρισης της υπ. αρ.  7/13  Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του ΔΟΑΠΠΕΧ οικ. ετους 2013
Εισηγητής: Ζλακώνη Αργυρούλα (πρόεδρος ΔΣ/ ΔΟΑΠΠΕΧ)

29. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου για τους τομείς κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και  παιδείας  Δήμου Χαλκιδέων  
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)

30. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Νομικού Προσώπου για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος Δήμου Χαλκιδέων
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
31. Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)

32. Περί αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).

33. Περί ορισμού μελών Δημοτικής επιτροπής Παιδείας 2013-2014
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)

34. Περί συγκρότησης επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας σε αυθαίρετα κτίσματα 2013-2014
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)

35. Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου  για την επιτροπή παραλαβής έργων έτους 2013
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
36. Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη για την Συμβιβαστική Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2013
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
37. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Λαϊκών Αγορών   .
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
38. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Λαϊκών Αγορών .
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
39. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Τήρησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων  
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
40. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Προστίμων    Κοινοχρήστων χώρων.
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
41. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Τήρησης του Κανονισμού Καθαριότητας   Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)

42. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Καθορισμού και Μεταφοράς κάδων αποκομιδής απορριμμάτων-ανακύκλωσης   .
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
43. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Καθαριότητας.
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)