Στις 27/06/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο – σε συνέχεια της συνεδρίασης του ΔΣ που πραγματοποιήθηκε στις 13.6.12 – για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.


 
– Συζήτηση επί των θέσεων του Συνδυασμού « ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ»