Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011, και ώρα 11.30 το πρωί, στη Λαμία, με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 9/27-6-2011, 10/4-7-2011 11/27-7-2011 και 12/31-8-2011.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αύξησης ετήσιας χρηματοδότησης για το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν.Ευρυτανίας «ΑΛΚΥΟΝΗ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλειος.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2011 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.Καρπέτας Ευάγγελος.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων της ΣΑΕΠ 056/3.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρότασης εγγραφής νέων έργων στη ΣΑΕΠ 066 και τροποποίηση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων, έτους 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΝΑ 011/3, του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έτους 2011 συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Σ.Π.Α., που χρηματοδοτούνται από συλλογικές αποφάσεις της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας: ΣΑΝΑ 007/8, ΣΑΝΑ 011/8, ΣΑΝΑ 012/8, ΣΑΝΑ 045/8, ΣΑΕΠ 056/8 & ΣΑΜΠ 056/8, του προγράμματος *ημοσίων Επενδύσεων 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της */νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έτους 2011 έργων που χρηματοδοτούνται από τη συλλογική απόφαση ΣΑΕΠ 056/2 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 766 (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας), του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Δήμο Χαλκιδέων για την ολοκλήρωση μελετών που είχαν ανατεθεί από την
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της ΔΙΠΕΧΣ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Τερζής Αντώνης.
3
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σταδίων μελέτης:«Μελέτη βελτίωσης οδού: *ιασταύρωση Μαρμαρίου – Μαρμάρι».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σταδίων μελέτης: «Σύνταξη Κτηματολογίου Ψαχνά – Πολιτικά -Νεροτριβιά (τμ. Πολιτικά – Νεροτριβιά)».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση σταδίων μελέτης: «Ψαχνά – Πολιτικά – Νεροτριβιά (τμ. Ψαχνά – Βρυσάκια)».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Μάρκου Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση α) 1ου σταδίου, β) συνέχιση επόμενου σταδίου και γ) χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της «Μελέτη κατασκευής αρδευτικού δικτύου στην κτηματική περιφέρεια Ηράκλειας».
Εισηγητής: Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κ. Τσιβελέκη Ευθυμία.
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση οριστικής μελέτης: «Μελέτη κατασκευής οδού Καναβάρι –διασταύρωση Θεσπιών – Δόμβραινα (Κορυνή) – Θίσβη – Πρόδρομος (με παράκαμψη Δόμβραινας) Γ΄Φάση».
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, κ.Μαριγούδης Αθανάσιος.
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τμηματικής παραλαβής της μελέτης: «Μελέτη κατασκευής κατά τμήματα της οδού Θήβας – Λιβαδειάς – Δελφών. Τμήμα κόμβος Μουρικίου – Θήβα – Γέφυρα Καναβάρι».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ.31/24-2-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιτροπές
αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.Τσελάς Σταύρος.
ΘΕΜΑ 18ο: Λύση Προγραμματικής Σύμβασης του έργου της ΣΑΕΠ056/8:<<Αντικατάσταση σωλήνων αμιάντου παλαιού δικτύου ύδρευσης Ν. Αρτάκης >>.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής του διαγωνισμού για την «Κατάθεση των διαθεσίμων του Τακτικού Προϋπολογισμού και των Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος.