Πρόσκληση 32ης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) του Δήμου Λαμιέων.

Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

ΘΕΜΑ 1: Δεσμεύσεις πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 2: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση Δημοτικών Εκτάσεων