Την Τετάρτη 28 Απριλίου 2010 και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηρέως για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση για ΜΠΕ και ΣΔΑ της ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε

2. Σύσταση επιτροπής εποπτείας της προγραμματικής Σύμβασης «Διαμόρφωση-Ανάπλαση και Εκσυγχρονισμός της διαδρομής λιτάνευσης Ιερού Σκηνώματος Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Δ.Δ Προκοπίου» του Δήμου Κηρέως.

3. Συγκρότηση επιτροπής του άρθρ.41 του Ν.1249/1982

4. Αποδοχή των όρων του δανείου, για αρχικό κεφάλαιο για τη Δημοτική Επιχείρηση Κηρέως (ΔΗΚΕΚ)

5. Αίτημα αναγκαστικού δασικού συνεταιρισμού Βλαχιάς.

6. Έγκριση μελέτης «Οριοθέτηση χειμάρρου Δ.Δ Προκοπίου»

7. Έγκριση της αριθμ. 4/2010 γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Προκοπίου για μεταφορά του Νεκροταφείου Προκοπίου

8. Πρόσληψη προσωπικού (πυροφύλακες) δίμηνης διάρκειας για πυροπροστασία και καθαρισμό ακτών.

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

10.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Τεχνικό Νεκροταφείου Δ.Δ Προκοπίου»

11.Έγκριση 4ου Α.Π.Ε του έργου «Ανάπλαση χώρων παραλίας Κυμασίου Δ.Δ Μαντουδίου»

12.Κατανομή ΣΑΤΑ ΠΟΕ

13.Έγκριση της αριθμ. 25/2010 απόφασης Δ.Σ Δημοτικού Σταδίου Μαντουδίου: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2010.»

14.Έγκριση της αριθμ. 2/2010 γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, που αφορά την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές.