Αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 μ.μ.,

θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Αρτάκης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα «Περί ψήφισης ισολογισμού οικονομικού έτους 2007».