Τακτική συνεδρίαση, μικτή δια ζώσης – τηλεδιάσκεψη, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 19:00, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας Αμφιθέατρο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Περί «Θεσμικής Αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και του Δήμου Ρηγίου Καλαβρίας της Ιταλίας».
2. Περί αποδοχής – Β΄ κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Μονάδων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
3. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 42/22 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά παραχώρηση αιθουσών του Γυμνασίου Κανήθου.
4. Περί αποδοχής Δακοκτονίας έτους 2022.
5. Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ, για απασχόληση στο Δήμο Χαλκιδέων κατά την περίοδο 2022-2023.
6. Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης -Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για απασχόληση στο Δήμο Χαλκιδέων κατά την περίοδο 2022-2023.
7. Περί διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας και ορισμού επιτροπών εμποροπανήγυρης για το έτος 2022.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος
8. Περί έγκρισης έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (υπ. αρ. 202/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
9. Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 151/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
10. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022 (υπ. αρ. 178/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
11. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022, καθώς και αποδοχή των χρηματοδοτήσεων , επιχορηγήσεων και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα (υπ. αρ. 189/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
12. Περί 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2022 και 1ης επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2022.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος
13. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ του Δήμου Χαλκιδέων .
14. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ του Δήμου Χαλκιδέων .
15. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων .
16. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ του Δήμου Χαλκιδέων .
17. Περί έγκρισης φακέλου δημόσιας σύμβασης, τρόπου εκτέλεσης και έγκριση όρων της μελέτης με τίτλο : « ΜΕΛΕΤH ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ -ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας- Αντιδήμαρχος
18. Περί Καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στη Συνοικία Ε.
19. Περί Καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στη Συνοικία Α.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
20. Περί έγκρισης του Οριστικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Χαλκιδέων για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 51/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
21. Περί απομάκρυνσης περιπτέρου στη Νέα Λάμψακο (υπ. αρ. 35/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
22. Περί επέκτασης του κοιμητηρίου Αγίου Παντελεήμονος στο Βασιλικό (υπ. αρ. 36/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
23. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ. αρ. 53/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
24. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος (υπ. αρ. 68/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
25. Περί χορήγησης άδειας μεταφοράς λειτουργίας επιχείρησης μονάδας συνεργείου αυτοκινήτων (υπ. αρ. 73/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
26. Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης ακινήτου σε οικοδομικό τετράγωνο προβλεπόμενο για τη διαμόρφωση πλατείας στη συνοικία Η΄ της Χαλκίδας (υπ. αρ. 261/21 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Ακολουθείστε μας στο Google News