Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Χαλκιδέων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93.

Η συνεδρίαση θα γίενι για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης:

1.Περί επικαιροποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης .
2.Περί συγκρότησης γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χαλκιδέων.
3.Περί συγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας.
4.Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ως παρατηρητή με Δικαίωμα Λόγου.
5.Περί συγκρότησης επιτροπής για την Ανάκληση Εκθέσεων Βεβαίωσης Παράβασης Αυτοκινήτου.
6.Περί επικαιροποίησης της υπ. αρ. 313/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «περί σύμφωνης γνώμης για τη χορήγηση άδειας ανασκαφής για εύρεση θησαυρού».

Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Κώσταρος – Αντιδήμαρχος