Την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 19.30 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών.

Ακολουθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»(πρόσκληση VIII), για την ένταξη των κτιρίων –πολυκατοικίες της ΔΕΗ-Αλιβέρι, με σκοπό την επισκευή και την προσαρμογή τους στις ανάγκες στέγασης του Δήμου και των Δημοσίων Υπηρεσιών.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ενοποίησης Λογαριασμού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθ. 25/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Λήψη απόφασης περί αλλαγής των όρων Δόμησης εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κύμης του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου στο Ο.Τ. 126, το οποίο χαρακτηρίζεται ως χώρος Διοικητηρίου».
4. Λήψη απόφασης περί σύστασης επιτροπής παρακολούθησης της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΚΑ για διάθεση τεχνικού προσωπικού για την αντιμετώπιση προβλημάτων Ύδρευσης –Αποχέτευσης.
5. Λήψη απόφασης περί έγκριση δαπανών εθνικών εορτών ή δεξιώσεων.

Ο Πρόεδρος