Επικαιρότητα

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ), θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κότσικα» [Φαρμακίδου 15, 1ος όροφος] και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 του ΔΟΑΠΠΕΧ
ΘΕΜΑ 2ο: Περί διακήρυξης πρόσληψης 4 πτυχιούχων καθηγητών Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21
ΘΕΜΑ 3 ο: Περί πρόσληψης 4 ατόμων με το πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
ΘΕΜΑ 4 ο: Περί πρόσληψης 1 ατόμου με το πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 1200 ατόμων με αναπηρίες (ΑΜΕΑ)
ΘΕΜΑ 5ο : Περί 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2020
ΘΕΜΑ 6ο: Περί έγκρισης προγράμματος χρήσης χώρων αθλοπαιδιών Δημοτικών Κλειστών Γυμναστηρίων
ΘΕΜΑ 7ο: Περί έγκρισης προγράμματος χρήσης λοιπών χώρων Δημοτικών Κλειστών Γυμναστηρίων
ΘΕΜΑ 8ο: ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΘΕΜΑ 9ο: Περί έγκρισης προγράμματος χρήσης και αγωνιστικών εδρών Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου
ΘΕΜΑ 10ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΘΕΜΑ 11ο: Άρση κυκλοφορίας και διαδικασίες εκποίησης επιβατηγού οχήματος ιδιοκτησίας ΔΟΑΠΠΕΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΧΑΑ 3701

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ), θα πραγματοποιηθεί, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κότσικα» [Φαρμακίδου 15, 1ος όροφος] και περιλαμβάνει το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΟΑΠΠΕΧ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019