Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιδηψού στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ΔΗΜΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ την 27η Ιανουαρίου 2009 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.00 (6 μ.μ.) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1.-Συνδρομή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και στην «ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ».
2.-Συνδρομές σε Ημερήσιο και Εβδομαδιαίο Τύπο Νομού Ευβοίας και στην εφημερί-
 δα «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ & ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ»,για το έτος 2009.
3.-Σύσταση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
4.-Ορισμός Μελών Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών-Παροχής Υπηρεσιών έτους 2009.
5.-Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων προς συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων έτους 2009.
6.-Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων προς συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών έτους 2009.
7.-Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων προς συγκρότηση Επιτροπής Διενεργείας Προμηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών-ΕΚΠΟΤΑ,έτους 2009.
8.-Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου για το έτος 2009.
9.-Επιτροπή Καθορισμού Τιμήματος Εκποιουμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Ακινήτων,έτους 2009.
10.-Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ.270/1981.
11.-Ορισμός Δ.Σ. με αναπληρωτή του,στην Επιτροπή Καταρτισμού του Ετησίου Μητρώου Αρρένων.
12.-Επί εγγράφου της ΤΕΔΚΕ με αρ.πρωτ.848/22-12-2008,σχετικά με την Σύσταση Συνδέσμου Ελέγχου ποιότητας Υδάτινων πόρων.
13.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.
14.-Τροποποίηση Πίνακα «ΘΗΣΕΑ»,για το έργο «Κατασκευή χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων στα Λ.Αιδηψού(5Χ5)».
15.-Επί της υπ’ αριθμ.3/2009 οικονομοτεχνικής μελέτης της ΤΥΔΚ Ν.Ευβοίας,που αφορά το έργο «Ανάπλαση παραλίας Λ.Αιδηψού».
16.-Επί της υπ’ αριθμ.319/08 οικονομοτεχνικής μελέτης της ΤΥΔΚ Ν.Ευβοίας,που αφορά το έργο «Διαμόρφωση άλσους Λ.Αιδηψού».
17.-Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης,για το έτος 2009(άρθρο 3 παρ.γ1 της Υ.Α.11389/93 ΥΠ.ΕΣ.).
18.-Επί του από 15-1-2009 Πρακτικού του Τοπικού Συμβουλίου Νέων.
19.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομ/κης Αυτ/σης Ευβοίας,με αρ.πρωτ. 9157/Φ.1.10.7/2-12-2008,με θέμα:»Διαβίβαση μελέτης οριοθέτησης για σύμφωνη γνώμη».
20.-Επί εγγράφου της ΔΕΗ Α.Ε.,με αρ.πρωτ.53472/22-12-2008,με θέμα:»Τοποθέτηση δύο(2) Φ.Σ.σε νέους στύλους».
21.-Επί εγγράφου της ΔΕΗ Α.Ε.με αρ.πρωτ.1/14-1-2009,με θέμα:»Επέκταση Δ/Φ προς οικία Αλεξάνδρας Πετρακοπούλου στην Αιδηψό».
22.-Επικαιροποίηση των υπ’ αριθμ.155/2005,156/2005 και 46/2006 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
23.-Επί αιτήσεως του Δ.Σ.κ.Γεωργίου Δημητρίου,με αρ.πρωτ.180/12-1-2009,με θέμα:»Προβλήματα του Δήμου μας».
24.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Κληρ.Αποστόλου Κιουλάνη,΄Αννας Φακίτσα,Ασήμως Ευλιάτη,
 Αλεξάνδρας Ζαχαράκη,Ευμορφίας Στεφανή,Βασιλικής Γκόλφη,Ηρακλή Ανδρίτσου,Μιχαήλ Καράμπελα,Δημητρίου Δημητρίου,Κων/νου Πάτρα,Γεωργίου Τσεκούρα, Παναγιώτη Σίνου,Ιωάννη Κουρμπή,Σπυρίδωνα Τσάκου,Γεωργίας
Κορτέση,Αθανασίου Ρουμελιώτη και Μανώλη Μανώλη,σχετικά με το Τέλος ΄Υδρευσης.
25.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Χρήστου Αργυρίου και Ιωάννη Φώτου,σχετικά με το Τέλος
 Παρεπιδημούντων.
26.-Επί αιτήσεως του κ.Ευαγγέλου Ξέστριφτου,με αρ.πρωτ.248/14-1-2009,σχετικά με το Τέλος Νεκροταφείου.
27.-Ενημέρωση επί αιτήσεων του Δ.Σ.κ.Γεωργίου Καλατζή.
28.-Ενημέρωση επί αιτήσεων του Δ.Σ.κ.Σπυρίδωνα Σταματίου