Συνεχίζονται οι συστηματικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για τις άσκοπες μετακινήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020:
για άσκοπες μετακινήσεις βεβαιώθηκαν (1.113) παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα, ως ακολούθως:

• (344) στην Αττική,
• (92) στην Κρήτη,
• (90) στα Ιόνια Νησιά,
• (89) στη Θεσσαλονίκη,
• (85) στη Δυτική Ελλάδα,
• (73) στην Πελοπόννησο,
• (70) στην Ήπειρο,
• (63) στην Κεντρική Μακεδονία,
• (55) στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
• (42) στη Στερεά Ελλάδα,
• (40) στη Θεσσαλία,
• (32) στο Βόρειο Αιγαίο,
• (30) στο Νότιο Αιγαίο και
• (8) στη Δυτική Μακεδονία.

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, ημερομηνία έναρξης του μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 3.491 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.