Ο Σύλλογος  Kireas.org γνωστοποιεί τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ για μονάδα φυσικού αερίου στο Μαντούδι σε εταιρεία που είναι θετική και δηλώνει στην παρακάτω ανακοίνωσή του, πως θα διεκδικήσει την εφαρμογή των νόμων απο την Υπουργό Περιβάλλοντος.

Τα αρχεία αδειοδότησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας που δημοσιεύτηκαν στις 30/3/10 δείχνουν ότι η αρχή έχει γνωμοδότηση στην αίτηση της Ήρων Θερμοηλεκτρική του ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ισχύος 860-1160 MWe στην θέση Φούρνοι του δήμου Κηρέως.

Η γνωμοδότηση έχει κωδικό ΡΑ 11810 χωρίς να γίνεται αναφορά για την ημερομηνία έκδοσης της. Η ΗΡΩΝ είχε καταθέσει την αίτηση (Γ3901) της για την μονάδα στην ΡΑΕ στις 13/5/09. Στοιχεία από την αίτηση και τις πιθανές επιπτώσεις της μονάδας έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Kireas.org (http://www.kireas.org/monada_fa.htm). H μονάδα σύμφωνα με την αίτηση στη ΡΑΕ θα απασχολεί 85 στην πλειονότητα εξειδικευμένα άτομα και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο της χρήσης υγροποιημένου φυσικού αεριού σαν καύσιμο.

Να θυμίσουμε ότι στις 30/5/09 το Δ.Σ. Κηρέως αποφάσισε ομόφωνα ενάντια της χρήσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Ανησυχητικό είναι και αυτό που δήλωσε ο δήμαρχος Κηρέως σε δημόσια συγκέντρωση στο Μαντούδι στις 25/10/09: «…για την ΤΕΡΝΑ. ….δεν είπα εγώ ότι δεν θα προξενήσει ζημιά, είπα ότι το φυσικό αέριο είναι το πιο λιγότερο ρυπογόνο από όλα τα άλλα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας….»

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Υ.Α.17951/00 η ΡΑΕ οφείλει να φροντίζει να ενημερωθεί το κοινό για την έκδοση της γνώμης. Στην γνωμοδότηση της ΡΑΕ περιλαμβάνονται οι προτάσεις για όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που πρέπει να συμπεριληφθούν στην άδεια παράγωγης. Η άδεια παραγωγής εκδίδεται από τον αρμόδιο υπουργό (ΥΠΕΚΑ) ένα μήνα μετα από την υποβολή της γνώμης της ΡΑΕ. Η αδεια πρέπει να δημοσιευτεί σε ημερησία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας.

Η αρχή της πληροφόρησης και συμμετοχής του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα που προβλέπει η οδηγία της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και η κυρωμένη (με το ν. 3422/2005) σύμβαση του Aarhus τηρείται μόνο στους τύπους στην συγκεκριμένη περίπτωση. Για παράδειγμα, οι προθεσμίες για αντιρρήσεις του κοινού που πρόβλεπε ο νόμος για την αίτηση της ΗΡΩΝ στην ΡΑΕ για την μονάδα με φυσικό αέριο χάθηκαν γιατί η αίτηση δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες σχετικά μικρης κυκλοφορίας που πρακτικά δεν κυκλοφορούν στο δήμο Κηρέως. Οι δημότες πληροφορήθηκαν για την αίτηση της ΗΡΩΝ από την Δημοτική Αρχή Κηρέως εκπρόθεσμα (μια μέρα μετά την προθεσμία για την κατάθεση αντιρρήσεων από το κοινό στην ΡΑΕ).

Αυτό που εφαρμόζεται είναι απομακρυσμένο από το πνεύμα της σχετικής νομοθεσίας για ενημερωση και συμμετοχή του κοινού. Το αρθρο 4 &3της Οδηγία 2003/35/ΕΚ (που κυρώθηκε με την Υ.Α. 9269/470/2007) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν «ότι παρέχεται έγκαιρα και πραγματικά στο ενδιαφερόμενο κοινό η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία έκδοσης άδειας για νέες εγκαταστάσεις,» Ενώ στο παραρτημα V της ίδιας οδηγίας καθορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι «σε εύλογο χρονικό διάστημα, τίθενται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού (δηλ.του κοινού το οποίο θίγεται) …. οι κύριες εκθέσεις και συμβουλές που παρέχονται στην αρμόδια αρχή ή αρχές ……» καθώς και η «….υπόδειξη του χρονοδιαγράμματος και του τόπου όπου οι σχετικές πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες καθώς και τα μέσα δια των οποίων καθίστανται διαθέσιμες» …….«Το ενδιαφερόμενο κοινό έχει το δικαίωμα να απευθύνει παρατηρήσεις και γνώμες στην αρμόδια αρχή, πριν από τη λήψη της απόφασης.».

Ο Kireas.org δεν μπορεί να μείνει απαθής και να δεχτεί στα τυφλά μια απόφαση με πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την βιωσιμότητα άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων και την μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής. Στην προκείμενη περίπτωση ο Kireas.org θα διεκδικήσει όσα προβλέπουν η 2003/35/ΕΚ και ο Ν. 3422/2005 για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Ο σύλλογος καλεί την υπουργό ΥΠΕΚΑ να διασφαλίσει την ουσιαστική εφαρμογή της εγκύκλιου που εξέδωσε στις 1/12/09 για «πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφορία»…….
Περισσότερα http://kireas.org/smf/index.php?topic=795.0