Ένα σημαντικό μνημείο που ανεργέθηκε αρχικά τον 5ο αιώνα π. Χ. στην Ερέτρια είναι και ο Θόλος της Ερέτριας.

 

Κυκλικό οικοδόμημα που ανεγέρθηκε αρχικά κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., ενώ ακολούθησαν μετασκευές του 4ου και 3ου π.Χ. αιώνα. Διαιρείται η ασβεστολιθική θεμελίωση και η κρηπίδα. Στο κέντρο κυκλικός βόθρος.

Το μνημείο ήταν ενταγμένο στην Αγορά της αρχαίας πόλης, τμήμα της οποίας μόνο έχει αποκαλυφθεί. Ανασκάφηκε από την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Υπηρεσιακή Μονάδα:
ΙΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Τ.Κ. 34008, Ερέτρια (Νομός Εύβοιας)

Τηλέφωνο: +30 22290 62206
Email: protocol@iaepka.culture.gr

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Δείτε επίσης την Ιστορία της Ερέτριας