Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα απέστειλε, την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, σχετικά με την ένταξη καταναλωτών που έχουν μεταπέσει σε «Καθολική Υπηρεσία», στις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού βοηθήματος και επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Ακολουθεί η επιστολή της Δημάρχου:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
όπως γνωρίζετε, βάσει των διατάξεων του νόμου, προβλέπεται εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την κάλυψη των οφειλών, καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι σχετικές αιτήσεις για το ειδικό βοήθημα και την κατ’επέκταση επανασύνδεσή τους, ελέγχονται από ειδικές επιτροπές που έχουν συσταθεί στους Δήμους της χώρας, με βασική προϋπόθεση για την έγκριση τους, ο καταναλωτής να έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και τις 31/12/2020 και να παραμένει αποσυνδεδεμένος μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής που έχει συσταθεί στον Δήμο Χαλκιδέων, η πλειοψηφία των πολιτών που αιτούνται επανασύνδεση ρεύματος και ειδικό βοήθημα για την κάλυψη των οφειλών τους, έχουν μεταπέσει αυτόματα (χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση τους) από τη ΔΕΗ στην “Καθολική Υπηρεσία”, δηλαδή έχει γίνει καταγγελία σύμβασης (δεν θεωρούνται πλέον καταναλωτές της ΔΕΗ), αλλά τους παρέχεται ηλεκτροδότηση. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να μην πληρούν τυπικά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παροχή του ειδικού βοηθήματος και να απορρίπτονται οι αιτήσεις τους. Παράλληλα, η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν μεταπέσει στην “Καθολική Υπηρεσία”, έχουν πολύ χαμηλά, έως και μηδενικά εισοδήματα και αδυνατούν να προχωρήσουν σε ρύθμιση των οφειλών τους προς τη ΔΕΗ, η οποία απαιτεί προκαταβολή ύψους 30% επί των οφειλών και μικρό αριθμό δόσεων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαβούμε, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο:

α) να συμπεριληφθούν στα κριτήρια του άρθρου 2, περ. Α, της ΚΥΑ, όσοι καταναλωτές έχουν περιέλθει από τη ΔΕΗ στην “Καθολική Υπηρεσία”.
β) να καταργηθεί η απαίτηση της ΔΕΗ προκαταβολής, ίσης με το 30% της συνολικής οφειλής και
γ) να εφαρμοστεί η ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων για τα χρέη των καταναλωτών στη ΔΕΗ, όπως ισχύει και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Γνωρίζοντας την κοινωνική σας ευαισθησία, αναμένουμε τις ενέργειές σας. ».

Ακολουθείστε μας στο Google News