Το Τοπικό Συμβούλιο Κονιστρών διαψεύδει τον Δήμαρχο Κύμης, που ισχυρίστηκε πως ο εν λόγω φορέας συμπαρίσταται στον αγώνα του για συνένωση μόνο των δύο Δήμων Κύμης – Κονιστρών.  

Μετά τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο από τον Δήμαρχο Κύμης, ψηφίσματος σχετικά με την συνένωση των δύο Δήμων Κονιστρών και Κύμης, στο οποίο χρησιμοποιείται ψευδώς ως φορέας συμπαράστασης το Τοπικό Συμβούλιο Κονιστρών, δηλώνουμε ότι ουδέποτε το όργανο αυτό αποφάσισε σχετικά.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Ο Πρόεδρος Τ.Σ Κονιστρών
 Δημ. Κεχρής