Με ανακοίνωσή της η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Κηρέως τάσσεται υπέρ του ορισμού ως έδρα του νέου Δήμου που προκύπτει απο τον Καλλικράτη, του Μαντουδίου και όχι της Λίμνης, όπως ανακοινώθηκε.

Η προοπτική της δημιουργίας ενός μεγάλου και ισχυρού Δήμου, αποτελούμενο από τους δήμους Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως, δημιουργεί σε όλους εμάς τους νέους, μόνο αισιοδοξία, καθώς πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για ένα Δήμο με υψηλα αναπτυξιακά κίνητρα, καθώς θα ακουμπάει και από την πλευρά του Αιγαίου και από την πλευρά του Ευβοϊκού.
Στόχος του θα πρέπει να είναι η ουσιαστική μεταφορά εξουσίας από την κεντρική διοίκηση στα τοπικά κέντρα. Επιπροσθέτως, όλο αυτό να οδηγήσει σε μια ισόρροπη ανάπτυξη για την ευρύτερη περιοχή μας, που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για όλους εμάς τους νέους και θα προϋποθέτει ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο.
Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» κατά την άποψη μας, θα πρέπει να αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής (Νηλέως, Ελυμνίων, Κηρέως) αλλά συγχρόνως να συνθέτει και την διαφορετικότητα των περιοχών.
Δυστυχώς όμως ο ορισμός του νέου Δήμου μας με το όνομα «Δήμος Λίμνης» και με έδρα τη Λίμνη δεν οδηγεί στη σύνθεση και δικαίως οι κάτοικοι του Δήμου Κηρέως αισθάνονται αδικημένοι.
Πιστεύουμε ότι ο νέος δήμος μας, θα πρέπει να αντιπροσωπεύει όλους τους δημότες και των τριών Δήμων και η επιλογή της έδρας και του ονόματος να γίνει με αντικειμενικά κριτήρια, με βάση τις υποδομές, τις κτηριακές εγκαταστάσεις, την καλύτερη και γρήγορη προσβασιμότητα των πολιτών και συγχρόνως δικαιότερη κατανομή υπηρεσιών στους τρεις δήμους.
Στην παρούσα φάση, τις προϋποθέσεις αυτές πληρει το Μαντούδι (η έδρα του Δήμου Κηρέως).
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι νέοι και των τριών δήμων είναι κοινά, με κυρίαρχο φυσικά εκείνο της ανεργίας, της υγείας του αθλίου οδικού δικτύου, κ.α.
Γι αυτό απαιτείται σύμπνοια και συνεργασία όλων των τοπικών παραγόντων με γνώμονα τους νέους και τις ανάγκες τους.
Διότι η δύναμη υπάρχει στην συμμέτοχη, η δύναμη κρύβεται στην ενότητα, η δύναμη υπάρχει στο νέο άνθρωπο.
 
 Η Πρόεδρος του Τοπικού
 Συμβουλίου Νέων του
 Δήμου Κηρέως
 ΚΟΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ