Διαβάστε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Energa προς την ΔΕΗ: Απάντηση της Worldwide Energy Limited στα σημερινά δημοσιέυματα για την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν τις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας η Διοίκηση της Worldwide Energy Limited, εκπροσωπώντας τις εταιρείες ENERGA και HELLAS POWER ανακοινώνει τα εξής:

Στόχος του Fund είναι η στήριξη των δυο εταιρειών στην ελληνική αγορά ενέργειας και η περαιτέρω δυναμική διείσδυσή τους, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Το άνοιγμα της ελληνικής αγοράς ενέργειας πραγματοποιήθηκε από τις εταιρείες ENERGA και HELLAS POWER.

Οι εταιρείες επενδύοντας στην αγορά παρέχουν υπηρεσίες σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και σε νοικοκυριά, προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις στους πελάτες τους που έχουν ξεπεράσει τα 40 εκατ. Ευρώ συνολικά μέχρι σήμερα, ενώ η δραστηριοποίησή τους στην αγορά δημιούργησε θέσεις εργασίας για 2.000 οικογένειες.

Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν ανάγκη τόσο από τη στήριξη της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων για να συνεχίσουν τη δυναμική τους ανάπτυξη και πορεία στην αγορά. Στην αγορά υπάρχουν πολύ μεγάλες στρεβλώσεις και τεράστια ρυθμιστικά προβλήματα και ζητήματα τα οποία και οι δυο ιδιωτικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να επιλύσουν, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να ανοίξουν την αγορά ενέργειας και να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές.

Είναι απαραίτητο να δρομολογηθούν οι απαραίτητες κινήσεις, ώστε τα προβλήματα που υπάρχουν να επιλυθούν και να οδηγηθεί η αγορά στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

Η Διοίκηση της Worldwide Energy Limited, έχοντας τη στήριξη των 200.000 πελάτων, είναι αποφασισμένη να πιέσει προς την κατεύθυνση αυτή. Τα δημοσιεύματα αφορούν σημαντικές διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των εταιρειών και των Ρυθμιστικών Αρχών (ΡΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ) στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και των στρεβλώσεων αυτής.

Και οι δυο εταιρείες συνεχίζουν κανονικά τη δραστηριότητά τους και υποστηρίζουν πλήρως τους πελάτες τους. Η υποβολή των δηλώσεων εκπροσώπησης των 200.000 πελατών των δυο εταιρειών στο ΔΕΣΜΗΕ πραγματοποιείται κανονικά και συνεπώς, κανένας πελάτης δεν κινδυνεύει χωρίς την πρηγούμενη έγκρισή του να μεταφερθεί στη ΔΕΗ.

Σε συνέχεια της απόσχισης του κλάδου εμπορίας λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ENERGA POWER TRADING AE το Δεκέμβριο του 2011 και της απορρόφησης του κλάδου από την εταιρεία ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. ο ΔΕΣΜΗΕ χορήγησε κανονικά στην ENERGA το νέο κωδικό αναγνώρισης EIC, με βάση τη διαδικασία ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity Identification Code).

Στη συνέχεια ο ΔΕΣΜΗΕ παρανόμως και χωρίς καμία νομική βάση δεν αποδέχεται την απόσχιση του κλάδου και δεν προχωράει στη χορήγηση του Αριθμού Μητρώου Συμμετεχόντων, δημιουργώντας φορολογικά προβλήματα στην εταιρεία και παραβιάζοντας την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

Η ΔΕΗ από την άλλη πλευρά, έχοντας αναγνωρίσει την απόσχιση κλάδου,προχωράει κανονικά στην τιμολόγηση της εταιρείας.

Σε ότι αφορά τα ποσά που φέρονται στα δημοσιεύματα να μην έχουν καταβάλλει οι εταιρείες στο ΔΕΣΜΗΕ:
Οι εταιρείες καταβάλλουν κανονικά, κάθε μήνα, τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο ΔΕΣΜΗΕ, για τις οποίες δεν υπάρχει αμφισβήτηση ή δεν εκκρεμεί εκδίκαση καταγγελίας, και μάλιστα εντός 28 ημέρων από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου, όπως έχει ζητηθεί από το ΔΕΣΜΗΕ, αλλά δεν αναφέρεται επίσημα σε κανένα ρυθμιστικό κείμενο. Μόνο για το 2011, και οι δυο εταιρείες έχουν καταβάλλει ήδη στο ΔΕΣΜΗΕ 350 εκατ. Ευρώ.

Τα «ληξιπρόθεσμα» ποσά που ο ΔΕΣΜΗΕ θεωρεί ότι οι εταιρείες του οφείλουν είναι ποσά, τα οποία παράτυπα και χωρίς τεκμηρίωση, έχει χρεώσει. Τα ποσά που οφείλονται είναι σε αμφισβήτηση και για αυτά έχουν κατατεθεί καταγγελίες και από τις δυο εταιρείες στη ΡΑΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας και Ανταγωνισμού καθώς και αγωγές και μηνύσεις κατά της Διοίκησης του ΔΕΣΜΗΕ , η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί.