Δύο μέρες, θα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, για τα τεχνικά και γενικά θέματα καθώς και για τον προϋπολογισμό.

Αναλυτικά:

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Α. Την Τρίτη, 2 Οκτωβρίου, στις 7 το βράδυ στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λεωφ. Χαϊνά 93) πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, ειδικά, με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης τη συζήτηση και λήψη απόφασης «περί έγκρισης του Ταμειακού Απολογισμού οικον. έτους 2011» και «περί έγκρισης του Ισολογισμού της 31ης/12ου/2011».

Β. Την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου, στις 7 το βράδυ στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λεωφ. Χαϊνά 93) πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Απαντήσεις Δημάρχου σε ερωτήματα που έχουν τεθεί από την αντιπολίτευση, όπως έχουν αποτυπωθεί στα πρακτικά, περί: 
α) των Παιδικών Σταθμών και των προβλημάτων χρηματοδότησής τους
β) των ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Χαλκίδας 
γ) το «χαράτσι» το οποίο χρεώνεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

– Περί έγκρισης προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «αποκατάσταση ασφαλτοστρωμάτων οδών ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»
Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
– Περί έγκρισης χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών της εταιρείας Θέων Τεχνική ΑΕ (εξ αναβολής)
Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
– Περί έγκρισης της υπ. αρ. 151/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (χώρος στάθμευσης ΑΜΕΑ
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης  (αντιδήμαρχος)
– Περί έγκρισης της υπ. αρ. 154/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (λήψη μέτρων κυκλοφορίας).
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης  (αντιδήμαρχος)
– Περί έγκρισης της υπ. αρ. 157/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (χώρος στάθμευσης ΑΜΕΑ). 
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης  (αντιδήμαρχος)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Περί τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου, οικον. έτους 2012
Εισηγητής: Λαγός Κώστας (γεν. γραμματέας) .
Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κώστας (Αντιδήμαρχος) 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

– Περί έγκρισης της υπ. αρ. 153/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση εφαρμογής προγράμματος ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων της εταιρείας Recycom
– Περί έγκρισης της υπ. αρ. 19/2012 απόφασης του ΔΣ της ΔΑΕΠΕΧ που αφορά στη συμπλήρωση κωδικών δραστηριοτήτων της εταιρείας
Εισηγητής: Σπανός Φάνης (πρόεδρος ΔΑΕΠΕΧ)
– Περί έγκρισης της υπ. αρ. 20/2012 απόφασης του ΔΣ της ΔΑΕΠΕΧ που αφορά στην ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων από πλευράς της εταιρείας
Εισηγητής: Σπανός Φάνης (πρόεδρος ΔΑΕΠΕΧ)
– Περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΔΟΑΠΠΕΧ για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης Leader Κεντρικής Εύβοιας του Προγράμματος «Ανάπτυξη-Ανταγωνιστικότητα 2007-2013» στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1 «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης», με φορέα υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Αναπτυξιακή Ευβοίας
Εισηγήτρια : Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
– Περί έγκρισης της υπ. αρ. 69/2012 απόφασης του ΔΣ του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά στην 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2012
Εισηγήτρια : Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)