Η Δημοτική Αρχή Χαλκίδας απαντά στον Βαγγέλη Αποστόλου σχετικά με το κτιριακό συγκρότημα πρώην Γεωργιάδη, επισημαίνοντας τις ενέργειες που έχουν γίνει απο πλευράς Δήμου για τη διάσωσή του και υποστηρίζει ότι ποτέ δεν ενημερώθηκε για την επίμαχη συνεδρίαση του Κ.Σ.Ν.Μ. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος, Θ.Ζεμπίλης αναφέρει:

Σχετικά με το κτιριακό συγκρότημα Γεωργιάδη, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1) Η Δημοτική Αρχή δε δέχτηκε να προχωρήσει στην τροποποίηση του σχεδίου πόλης, προκειμένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός κατεδαφίσεως και οικοδόμησης του κτιριακού συγκροτήματος.
2) Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων επισκέφθηκε με υπηρεσιακά στελέχη δύο φορές τη τελευταία περίοδο την αρμόδια Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, για τη διάσωση και το χαρακτηρισμό ως διατηρητέου του κτιριακού συγκροτήματος.
3) Παρά το γεγονός ότι εγγράφως είχαμε γνωστοποιήσει στο Κ.Σ.Ν.Μ., ότι επιθυμούσαμε να παραστούμε στη συνεδρίαση του οργάνου, όταν θα συζητείτο ο χαρακτηρισμός ή μη του κτιριακού συγκροτήματος Γεωργιάδη, ο Δήμος Χαλκιδέων ουδέποτε ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.