Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων του αποχετευτικού σε Δροσιά, Βαθύ, Παραλία και Φάρο Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων.

Πιο συγκεκριμένα, υπογράφηκε, τη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου -παρουσία του Δημάρχου, Θανάση Ζεμπίλη-, από την Πρόεδρο της ΔΕΥΑΧ, Έλενα Βάκα και τους εκπροσώπους της αναδόχου κοινοπραξίας (ΑΝΩΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ – Sicap  ΑΒΕΕ δ.τ. SICAP SA– Ι. Τρουβάς &Σια ΟΕ), Γιώργο Πασσά, Αργύρη Λεβέντη και Γιάννη Τρουβά, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «κατασκευής αποχέτευσης (εσωτερικά δίκτυα, αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς) Δροσιάς, Βαθέως και Παραλίας-Φάρου Αυλίδας».

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Αποτελεί υποέργο του συνολικού έργου «αποχέτευσης, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δημ. Ενοτήτων Αυλίδας (Βαθέως, Παραλίας, Φάρου) και Ανθηδόνας (Δροσιά) Δήμου Χαλκιδέων», το οποίο περιλαμβάνει επίσης: α) μονάδα επεξεργασίας των λυμάτων με ρυθμιστική δεξαμενή επεξεργασμένων και μεταξύ τους βαρυτικό αγωγό, αγωγό διάθεσης και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας, β) τα τελικά αντλιοστάσια Αυλίδας και Δροσιάς και γ) τους συλλεκτήριους αγωγούς από τους οικισμούς Δροσιάς, Βαθέως, Παραλίας και Φάρου προς τα τελικά αντλιοστάσια και τους καταθλιπτικούς αγωγούς και απ’ αυτούς προς τη μονάδα επεξεργασίας (εξωτερικά δίκτυα).

Έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» / Άξονας Προτεραιότητας «02 – Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»), με δικαιούχο τη ΔΕΥΑΧ. Και συνολικού προϋπολογισμού 29.188.614,02 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης των αστικών λυμάτων εντός των οικισμών Δροσιάς, Βαθέως και Παραλίας (σε οικιστική ενότητα με τον Φάρο) Αυλίδας, για τους οποίους υπάρχουν πρόσφατες εγκεκριμένες οριστικές μελέτες των εσωτερικών δικτύων τους.

Ο προϋπολογισμός του είναι 12.200.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), με τη μέση έκπτωση που προσέφερε η ανάδοχος κοινοπραξία να ανέρχεται στο 46,21%.

Συγχρηματοδοτείται δε από το Ταμείο Συνοχής. Με την ίδια συμμετοχή της ΔΕΥΑΧ να είναι μόλις 306.978,74 ευρώ. 

Η κατασκευή του έχει χρονικό ορίζοντα παράδοσης εντός 18 μηνών από την έναρξη των εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το φυσικό αντικείμενο του έργου, περιλαμβάνει:

Στη Δροσιά:
– κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης του οικισμού, με την τοποθέτηση αγωγών PCV/41, μήκους 19.650 μ. (17.400μ. Φ200, 150μ. Φ250, 300μ. Φ315 και 1.800μ. Φ400)
– κατασκευή έξι (6) φρεατίων ανύψωσης στάθμης ακαθάρτων
– κατασκευή δύο (2) αντλιοστασίων μεταφοράς λυμάτων, με τον πλήρη μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τα συστήματα απόσμησής τους
– κατασκευή μεταξύ τους συνδέσεων με τοποθέτηση καταθλιπτικών αγωγών HDPE, μήκους 3.900μ. (1.300μ. DN250, 1.400μ. DN160 και 1.200μ. DN90) 
Σε Βαθύ, Παραλία και Φάρο Αυλίδας:
– κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των τριών οικισμών, με την τοποθέτηση αγωγών HDPE, συνολικού μήκους 33.663μ. (26.377,6μ. DN200, 1.903μ. DN225, 1.920,7μ. DN250, 2.209,7μ. DN315 και 1.252μ. DN355) 

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα ξεκινήσουν κατ’ αρχήν, ταυτόχρονα σε Δροσιά και Βαθύ και πολύ γρήγορα και στους δύο άλλους οικισμούς.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την υλοποίηση του συνολικού έργου θα έχει επιλυθεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής των Δημοτικών Ενοτήτων Αυλίδας και Ανθηδόνας. 
Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης αστικών λυμάτων στους οικισμούς Βαθέως, Παραλίας (σε οικιστική ενότητα με τον Φάρο) και Δροσιάς, οι οποίοι είναι Γ’ Προτεραιότητας, κατά την οδηγία 91/271, θα αντιμετωπίσει τις παρενέργειες από την έως τώρα απουσία του.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Θανάσης Ζεμπίλης, σημειώνει:

«Σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου κατασκευής των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης  Δροσιάς, Βαθέως και Παραλίας-Φάρου Αυλίδας.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα υπογραφεί και η σύμβαση του έργου κατασκευής των εσωτερικών δικτύων Βασιλικού και Λευκαντίου, στο πλαίσιο του εξελισσόμενου συνολικού έργου αποχέτευσης λυμάτων Βασιλικού, Αγ. Νικολάου και Ν. Λαμψάκου.
Ενώ συνεχίζονται οι εργασίες και στο έργο ύδρευσης της Αυλίδας, που αφορά στην κατασκευή του εξωτερικού δικτύου αγωγών υδροδότησης των υφιστάμενων δεξαμενών όλων των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας από την κεντρική τροφοδοτική Δεξαμενή του Διυλιστηρίου.

Πέραν των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από το θεσμικό πλαίσιο των συνενώσεων, η υπαγωγή των περιοχών αυτών στον Δήμο Χαλκιδέων, έναν μεγάλο Δήμο με συγκροτημένες υπηρεσίες, αποδεικνύεται ευεργετική για την κατασκευή μεγάλων έργων και την απόκτηση βασικών υποδομών τις οποίες στερούνταν. 
Αναβαθμίζοντας αυτές τις περιοχές σε επίπεδο υποδομών και πολιτισμικού δείκτη, προστατεύοντας το περιβάλλον τους και ενισχύοντας τις προϋποθέσεις ανάπτυξής τους.»