Μία μπαταρία αρκεί για να μολύνει ένα κυβικό μέτρο γης… σκέψου πριν την πετάξεις!