Πράξη έκανε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Συμεών Κεδίκογλου, τη δέσμευση για την ίδρυση σχολείου ειδικής αγωγής στη Βόρεια Εύβοια, όπου δεν υπήρχε κανένα.

Έχουν ήδη υλοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να φτάσουμε στην υπογραφή της απόφασης στις 29 Οκτωβρίου, με την οποία ιδρύονται από το σχολικό έτος 2013-2014 ένα ειδικό νηπιαγωγείο και ένα ειδικό δημοτικό σχολείο στο Νέο Πύργο στο Δήμο Ιστια