Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα ενσωματωθεί στο Προεδρικό Διάταγμα για την ίδρυση μίας από τις πρώτες Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στη χώρα μας, στις θαλάσσιες περιοχές των κόλπων Βορείου και Νοτίου Ευβοϊκού και Διαύλου των Ωρεών, πέτυχε ο βουλευτής Εύβοιας της ΝΔ, Σίμος Κεδίκογλου σε συνάντηση που είχε την Τρίτη, 15 Ιουλίου με την Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ κα Γιαννακοπούλου Νάντια.

Στη συνάντηση παρόντα ήταν και τα μέλη του Δ.Σ της ΕΥΒ.ΕΤ.ΑΝ.Υ. Α.Ε, μέτοχοι της οποίας είναι:  η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Επιμελητήριο Εύβοιας, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε και το σύνολο των Εταιρειών Ιχθυοτροφείων και Υδατοκαλλιεργειών, που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες περιοχές Β. και Ν. Ευβοϊκού και του Διαύλου Ωρεών.

Αναλυτικά στη σύσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΥΒ.ΕΤ.ΑΝ.Υ. Α.Ε.
κ. Χαχλάκης Αντώνης   (ΝΗΡΕΑΣ Α.Ε.), κ. Λιονάκης Ιωάννης (LION A.E.), κ. Λαλανίτης Ιωάννης (Επιμελητήριο Εύβοιας) και κ. Μπάρας Ηλίας (ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.) καθώς επίσης και η τεχνική σύμβουλος της ΕΥΒ.ΕΤ.ΑΝ.Υ. Α.Ε. κ. Αργυρού Ιωάννα.

Συγκεκριμένα, ο Σίμος Κεδίκογλου  έλαβε τη διαβεβαίωση, ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων στοιχείων και θα αποσταλεί η σχετική εισήγηση προς την αρμόδια Αρχή Σχεδιασμού (Δ/νση Χωροταξίας), προκειμένου στη συνέχεια να δρομολογηθεί η διαδικασία για την έκδοση του Π.Δ του ΥΠΕΚΑ.

Το Δ.Σ. της ΕΥΒ.ΕΤ.ΑΝ.Υ. Α.Ε. αξιολογεί ως θετική την παραπάνω σύσκεψη και ευχαριστεί θερμά τον κ. Σίμο Κεδίκογλου και την κ. Νάντια Γιαννακοπούλου για την συμβολή τους στην διευθέτηση του θέματος.