Ο Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας με τον συνδυασμό της Κατερίνας Μπατζελή «Πατρίδα μας η Στερεά» Κώστας Μπάμης, συντάσσεται υπερ στην πρόταση της υποψήφιας Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την σύσταση Περιφερειακής Τράπεζας.

Η σύσταση Περιφερειακής Τράπεζας θα αφορά την στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. την κάλυψη κινδύνων, την συμμετοχή της σε έργα της Περιφέρειας και την στήριξη του αγροδιατροφικού κλάδου.