Μια τοποθεσία που η ιστορία της και η σύνθεση του πληθυσμού της τα περιέχει όλα. Ιστορικοί οικισμοί, που έχουν άμεση σχέση με την αρχαία Βρεό και Ιστιαία, χωριά δεμένα με θρύλους, τσιφλίκια, προσφυγικοί οικισμοί καθώς και οικισμοί που εξαφανίστηκαν ή συγχωνεύτηκαν, συμπεριλαμβάνονται στην επιγραμματική περιγραφή του χωριού.

Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου Ωρεών

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 798 κάτοικοι
Ανήκει: Ωρεοί


Νέα από τον Ταξιάρχη