Ανακηρύχθηκαν από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας, την Τρίτη 8 Ιουλίου, οι επιτυχόντες δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για το δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Χαλκίδας επιτυχων συνδυασμός ανακηρύχθηκε ο «∆υναμική Πρωτοβουλία» και επιλαχόντες οι συνδυασμοί α. «Μέτωπο Αναγέννησης» β. «Δημιουργία» γ. «Νέα Πορεία» δ. «Ο ∆ήμος είσαι εσύ» και ε. «Λαϊκή Συσπείρωση Ιστιαίας-Αιδηψού».

Δήμαρχος ανακηρύσσεται η Ελένη Ευσταθίου-Σπανού, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κάθε Δημοτικής Ενότητος είναι οι ακόλουθοι:

Στην Εκλογική Περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιδηψού

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

 • ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΛΟΥΚΑΤΖΙΚΟΥ –ΖΕΡΒΑ ΑΝΝΑ
 • ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από το συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης

 • ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΑΓΓΕ

Από το συνδυασµό ∆ημιουργία

 • ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ι

Από το συνδυασµό Νέα Πορεία

 • ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΣΗΣ

Από το συνδυασµό Ο ∆ήμος είσαι εσύ

 • ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΣ του ΝΙΟΛ

Από το συνδυασµό Λαϊκή Συσπείρωση Ιστιαίας-Αιδηψού

 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ

Τοπικές Κοινότητες Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού

Τοπική Κοινότητα Αγίου

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Από τον συνδυασµό Νέα Πορεία

ΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τοπική Κοινότητα Γιαλτρών

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

ΤΑΦΡΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΑΝΩΛΗ

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΟΥ∆Η ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης

ΚΟΜΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Από τον συνδυασµό Νέα Πορεία

ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤH

Στην Εκλογική Περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Αρτεµισίου

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

 • ΣΕΛΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩ
 • ΚΑΡΒΕΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤ
 • ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟ

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης

 • ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚ (499)

Στην Τοπική Κοινότητα Αγδίνων

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η

Στην Τοπική Κοινότητα Αγριοβοτάνου

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα Αρτεµισίου

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία

 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Από τον συνδυασµό Νέα Πορεία

 • ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα Ασµηνίου

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ –ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία

 • ΠΑΛΙΑΤΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Από τον συνδυασµό Ο ∆ήμος είσαι Εσύ

 • ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα Βασιλικών

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

 • ΛΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Από τον συνδυασµό Ο ∆ήμος είσαι Εσύ

 • ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Στην Τοπική Κοινότητα Γερακιούς

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα Γουβών

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΕΛΗ

 • ΤΡΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
 • ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

 • ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Στην Εκλογική Περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ιστιαίας

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

 • ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙ
 • ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡ
 • ∆ΕΛΧΑ- ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΩ
 • ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟ

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης

 • ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία

 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Από τον συνδυασµό Νέα Πορεία

 • ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥ

Από τον συνδυασµό Ο ∆ήμος είσαι Εσύ

 • ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Στην Τοπική Κοινότητα Αβγαριάς

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα Βουτά

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα Γαλατσάδων

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα Γαλατσώνας

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ

Στην Τοπική Κοινότητα Καµαρίων

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΑΛΟΪΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

 • ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΟΣΜΑ

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης

 • ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα Κοκκινοµηλέας

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ∆ΗΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ

Στην Τοπική Κοινότητα Κρυονερίτη

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΖΟΥΖΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα Μηλεών

Από τον συνδυασµό Νέα Πορεία:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Στην Τοπική Κοινότητα Μονοκαρυάς

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΒΟΥΣΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

∆ηµοτική Κοινότητα Ιστιαίας

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

 • ΦΕΝΕΡΙ∆ΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΒΙΕΝΑΜΙΝ
 • ΚΟΥΣΚΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης

 • ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία

 • ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στην Εκλογική Περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Λιχάδος

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

 • ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ
 • ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΑΛ

Στην Τοπική Κοινότητα Λιχάδος

Από τον συνδυασµό Ο ∆ήμος είσαι Εσύ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΚΑΨΟΡΑΧΗ ΜΑΡΙΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

 • ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία

 • ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στην Εκλογική Περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ωρεών

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

 • ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΧΑΡΑΛ
 • ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΕ

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία

 • ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα Καστανιωτίσσης

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΚΥΡΓΙΩΡΓΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Στην Τοπική Κοινότητα Νέου Πύργου

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΚΥΡΙΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης

 • ΚΑΛΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία

 • ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχου

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

 • ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Από τον συνδυασµό ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

 • ΛΥΣΣΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ

Στην Τοπική Κοινότητα Ωρεών

Από τον συνδυασµό Μέτωπο Αναγέννησης

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆υναμική Πρωτοβουλία

 • ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝ∆ΡΕΑ

Από τον συνδυασµό ∆ημιουργία

 • ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆Α